Hệ thống giáo dục Anh quốc

Hệ thống giáo dục Anh quốc

Hệ thống giáo dục ở Anh được chia ra làm 4 mốc quan trọng: - Giai đoạn đầu tiên: từ năm 5 tuổi đến 7 tuổi - Giai đoạn thứ hai: từ năm 7 tuổi đến 11 tuổi - Giai đoạn thứ ba: từ năm 11 tuổi đến năm 14 tuổi - Giai đoạn thứ tư: từ năm 14 tuổi đến năm 16 tuổi
Du học Anh quốc

Du học Anh quốc

Du học Anh quốc đã và đang là chọn lựa của hơn 800.000 sinh viên quốc tế và con sốt này sẽ tăng lên khi những năm vừa qua Chính phủ Anh đã liên tục đơn giản hóa các thủ tục xin visa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các sinh viên quốc tế.
Chuyên mục
Đăng ký nhận tin
HCM: 0912.348.937
HN: 0936.113.353
Câu hỏi khảo sát
Đối tác

Du hoc GET | Tu van du hoc | Du hoc toan cau | Hoc bong du hoc

Du hoc GET | Tu van du hoc | Du hoc toan cau | Hoc bong du hoc

Du hoc GET | Tu van du hoc | Du hoc toan cau | Hoc bong du hoc